Kockázat és hozam. Miről döntök én és miről a nyugdíjpénztár

Kockázatok, a kéretlen vendég

Befektetési kockázatok. Mi is ez?
Mielőtt áttekintenénk az önkéntes pénztárak befektetési teljesítményét érdemes a kockázatkoról is beszélnünk. Ezzel kapcsolatban 3 gondolatot tartok fontosnak:

- Talán a legfontosabb, hogy minden megtakarítás esetén állnak fenn kockázatok, akár az intézmény működéséből, akár a megvásárolt értékpapírokból származóan. Azaz sosem az a kérdésünk állalunk-e fenn kockázatok, csak az mennyit. Egy államkötvény esetén is előfordulhat, hogy államcsőd miatt nem fizetik ki, vagy leértékelődik annak a pénznek az értéke melyben megkapjuk a kamatokat és törlesztéseket. De természetesen egy bizonytalan gazdasági helyzetű vállalat részvénye sokkal kockázatosabb, mint egy stabil állam kötvénye.

- A második fontos gondolat, hogy a befektetések esetén kockázatként a hozam várható szinttől való bármilyen irányú eltérést jelent. Azaz a kockázatosabb befektetés hozama nem csak lefelé, de ugyanúgy felfelé is eltérhet a várható értéktől. Persze ez utóbbitól egyáltalán nem tartunk.

- Harmadik gondolatunk az, hogy a kockázatok mérhetőek és összehasonlíthatóak. Mi elemzéseinkben a hozamok változékonyságát úgy fejezzük ki, hogy kiszámítjuk a szórás nevű statisztikai mutatót. A szórás megmutatja, hogy az átlagostól jellemzően mennyire tér el a hozam értéke. Minél nagyobb az érték a portfolió váratlan árfolyamváltozása annál valószínűbb.

A mérésére választhatnánk más mérőszámot is, de itt a legfontosabb az összehasonlítás lehetősége, azaz, hogy a befektetési lehetőségek kockázata hogyan aránylik egymáshoz. Érdemes-e többlet kockázatot vállalni, egy adott többlethozamért.

Befektetési kockázatok. Mit tehetek vele?
A befektetési kockázattal kapcsolatos legfontosabb döntésünk az, hogy eldöntjük mekkora veszteséget tudunk, akarunk elviselni. Itt igazából a teljes öngondoskodásunk ideje az irányadó, de azért arra is kell gondolnunk, képesek vagyunk egy a jövőben rendbejövő lejtmenetet békében végignézni.

A nyereségek és veszteségek időben kiegyenlítődnek, de ezek a ciklusok általában sok éves átlagban igazak, egy két jó vagy rossz évből nem szabad messzemenő következtetéseket levonni.

Ha megvan a választott kockázati szint, akkor ennek megfelelő portfoliót kell kiválasztani önkéntes nyugdíjpénztárunkban.

Tudnunk kell, hogy hosszú távra érdemes magas kockázatú portfoliót választani. mivel annak hozam magasabb, kockázatait pedig az időtáv jól kiegyenlíti, viszont rövid távon ugyanezzel a döntéssel akár nagyot veszthetünk is.

Miután választottunk az, hogy az adott kockázati szinten a legjobb eszközöket kapjuk-e ez már a pénztáron és vagyonkezelőjén múlik. Ilyen például, hogy eléggé eltérő kockázatokat képviselnek-e a befektetéseink és baj esetén nem ugyanolyan mértékben reagálnak. Ha a portfólióba sokféle, egymástól kevésbé függő kockázat van azaok ugyanis kioltják egymást, de szűk piaci területek túlsúlya felesleges kockázatvállalást okoz.

Összefoglalva: vállaszd ki az időtávodnak és céljaidnak megfelelő portfoliót majd figyelj, hogy ezt jól kezelik-e. Ez utóbbi kapcsán olvasd elemzéseinket és bizz meg minket, hogy pénztáradnál képviselhessünk téged.

Önkéntes nyugdíjpénztári Hozamelemzés

Az elszámolóegységes pénztárak kockázata
Az elszámolóegységes pénztárak esetén van csak esély arra, hogy a pénztár által vállalt kockázatokat, az egységek napi értékváltozásai alapján számszerűsítsük. Számításainkat az elemzést megelőző év napi egységárfolyamának szórásából számítottuk.

A kockázati értékek számai önmagukban valójában keveset mondanak, viszont egymáshoz viszonyított értékei annál sokatmondóbbak. Nézzünk egy példát: Az Allianz Kiegyensúlyozott portfóliója 0,34% napi szórást mutat, míg az Allianz Növekedési portfoliója 0,72%-ot. Ez azt jelenti, hogy egy válsághelyzetben várhatóan elszenvedett veszteség kétszeres az utóbbi portfolióban. De ha az Allianz Kockázatvállaló portfolióját választjuk, a kockázat immár közel 4 szerese a kiegyensúlyozotténak, mivel a szórás 1,34%. Azaz itt négyszeres veszteséggel kell számolnunk lejtmenet esetén. Természetesen az összefüggés fordítva is igaz egy dinamikusan növekvő "bika" piacon a nyereség is négyszeres lehet.

Portfolió választás esetén a hangzatos nevek mögött jó a tényleges kockázatot is megvizsgálnunk, ezeknek összevetésére alkalmas az alábbi diagram. Meglepő lehet, hogy a honvéd pénzpiaci és az Aegon Szakértői portfoliója közt több mint 700 szoros kockázat látszik az árfolyamokból. Természetesen döntéseinknél hozamokat és a költségeket is figyelembe kell vennünk.

Ha szeretnéd, hogy téged is képviseljünk a pénztári közgyűléseken adj nekünk felhatalmazást erre!

Az elszámolóegységes pénztárak kockázat és hozam összefüggései
Ez a bejegyzés foglalkozik a legnehezebb, de egyben legfontosabb kérdéssel: A kockázat és hozam összefüggéseivel. Az első ábrán függőlegesen a 15 éves pénztári hozamokat lehet látni kék színnel. Sárgával annak a becsült értékét lehet látni, ha az adott befektetést egy költségmentes intézmény hajtotta volna végre. (Becslésünkhöz az adott portfolió TKM értékét használtuk.)

A vízszintes tengelyen az látható, mekkora kockázata van az adott befektetésnek.

A kék és sárga folytonos vonal az optimális portfolió összetétel kialakítása esetén elérhető hozamot mutatja, tényleges (kék) és költségmentes (sárga) estben.

Mit is lehet leolvasni az ábráról?
1. A pénztári portfoliók fele több mint fél százalékkal az optimális szint alatt teljesít, azaz portfoliójuk nem megfelelően van megosztva a megengedett eszközök között. (A portfolió nem kellően diverzifikált.) 2. A költségmentes és a tényleges görbe közt 1,2%-os eltérés van. Ez év szektor szinten több mint 15 milliárd Ft. Itt egy-két tized százalék is nagyon jelentős. 3. A piros pöttyös vonal azt a befektetési területet mutatja, mely tőkeáttételes portfoliókkal elérhető. Ez jelenleg nem kihasznált. Szeretnéd, ha pénztárad jobban kihasználná a lehetséges befektetési lehetőségeket, segítsél, hogy segíthessünk!

Ha szeretnéd megtalálni annak a portfoliónak a teljesítményét, melyet választottál nézd meg az alábbi ábrát. Minél balrább és feljebb van egy eszközalap, annál jobb. A sárga terület mutatja a mai magyar piacon elért hatékony portfoliót. Költségoldalon itt is van fejlődési lehetőség, de ezek a portfoliók megfelelően kezelik a kockázatokat. A piros terület a pénztárak által jelenleg csak közvetetten megengedett tőkeáttételes portfoliókkal elérhető területet mutatja.

Ha szeretnéd ezt a tudást visszacsatolni pénztáradhoz bizz meg bennünket tagsági jogaid képviseletére.
Pénztári hozamok minden nyugdíjpénztárra
Bár elszámolóegységet csak a piac döntő részét kitevő nagyobb pénztárak vezetnek, így alapos kockázat hozam összevetést csak esetükben végezhetünk, fontos látni az egész pénztár hozamait.
Talán meglepő, de a legalacsonyabb 15 éves hozam a Gereráli Nyugdíjpénztár Eldorado Abszolút eszközalapja, míg a legmagasabb 15 éves hozam a Prémium Nyugdíjpénztár Irány 2045 portfóliójáé 16,7%-os hozammal.
A két szám közti 14,83%-os különbség szinte hihetetlen eredményt ad 15 éves távon. Ha valaki az előbbibe helyezett 1 millió Ft-ot 15 éve, ma 1 320 367 Ft-tal rendelkezik, míg utóbbiban ugyanez a tranzakció ma 10 140 581 Ft-ra rúg! Ez 7,6 szoros különbség és abszolút értékben is majdnem 9 millió Ft!
Tanulságként talán fontos, hogy mindkét portfolió magas kockázatú, de a kapott kockázati lehetőséget rendkívül eltérően használták ki.
Nézd meg a te pénztárad eredményei hol helyezkednek el ezen a széles sávon! Ha akarod, hogy legyen, aki rendszeresen nyomonköveti és támogatja pénztárad munkáját bíz meg bennünket a tagsági jogaid képviseletérexyz


Adatainkat az MNB adatbázisaiból töltöttük le. Az esetleges adathiányok, vagy hibák nem kerültek külön elemzésre és javításra.
...